usemap O firmie Oferta Certyfikaty Realizacje Referencje Kontakt O firmie Napisz do nas

Roboty palowe i żelbetowe, wzmacnianie podłoża, zabezpieczanie wykopów

 

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ PRZY UL. GDAŃSKIEJ W SZCZECINIE

zamawiający: GRYF STEVEDORING Sp. z o.o.
rok: 2017
zakres prac:

 • Wykonanie pod taśmociąg i urządzenia towarzyszące monolitycznej płyty żelbetowej o powierzchni 192 m2 z warstwą poślizgową i podbetonem.

 

BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO Z DWOMA LOKALAMI MIESZKALNYMI PRZY UL. URLOPOWEJ W SZCZECINIE

zamawiający: osoby prywatne
rok: 2017
zakres prac:

 • Wykonanie pali CFA o średnicy 500 mm i łącznej długości 229 mb.

 

ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARASU Z BASENEM LETNIM W FORMIE DOBUDOWANEGO PAWILONU PRZY UL. SŁOWACKIEGO W ŚWINOUJŚCIU

zamawiający: Villa Delfin SPA
rok: 2017
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Palowania.
 • Wykonanie pali CFA o średnicy 500 mm i łącznej długości 140 mb.

 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO JEDNORODZINNEGO PRZY UL. PALMOWEJ W SZCZECINIE

zamawiający: osoba prywatna
rok: 2017
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Palowania.
 • Wykonanie kolumn betonowych przemieszczeniowych FDP o średnicy 600 mm i łącznej długości 167 mb.

 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY UL. KARMELOWEJ W BEZRZECZU

zamawiający: osoba prywatna
rok: 2017
zakres prac:

 • Wykonanie kolumn betonowych typu CFA o średnicy 400 mm i łącznej długości 200 mb

 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY UL. MORSKIEJ W MIERZYNIE

zamawiający: osoba prywatna
rok: 2017
zakres prac:

 • Przygotowanie platformy roboczej pod wiertnicę.
 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Posadowienia.
 • Wykonanie kolumn betonowych typu CFA o średnicy 500 mm i łącznej długości 277 mb.

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MAGAZYNU M-11 NA NB. REGALICA W PORCIE SZCZECIN

zamawiający: FHU MULTI PROJEKT Sp. z o.o. - Sp. komandytowa
rok: 2017
zakres prac:

 • Wykonanie kolumn betonowych przemieszczeniowych FDP o średnicy 600 mm i łącznej długości 306 mb.
 • Wykonanie 1 obciążenia próbnego metodą balastową.
 • Rozkucie głowic kolumn
 • Wykonanie oczepów żelbetowych 60 m3.

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZEBIATOWIE

zamawiający: EKOWODROL Sp. z o.o.
rok: 2017
zakres prac:

 • Wykonanie pali żelbetowych przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i łącznej długości 2599 mb pod posadowienie komory osadu czynnego.
 • Wykonanie kolumn betonowych przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i łącznej długości 1182 mb pod posadowienie nasypów.
 • Wykonanie 2 obciążeń próbnych metodą balastową.

 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY UL. DROZODOWEJ W SZCZECINIE

zamawiający: osoba prywatna
rok: 2017
zakres prac:

 • Wykonanie pali żelbetowych CFA o średnicy 400 mm i łącznej długości 194,5 mb.

 

BUDOWA ZESPOŁU WIELORODZINNEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO W SZCZECINIE

zamawiający: VAST BOUW Sp. z o.o.
rok: 2017
zakres prac:

 • Wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie kolumn betonowych CFA o średnicy 500mm i łącznej długości 108 mb

 

BUDOWA BUDYNKU USŁUG REKREACJI PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GRYFICACH

zamawiający: PPUHT Tomasz Jachowski
rok:
zakres prac:

 • Wykonanie kolumn betonowych przemieszczeniowych FDP o średnicy 600 mm i łącznej długości 324 mb.

 

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO wraz z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA TERENIE BALTCHEM S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE

zamawiający: INFRA-PORT Sp. z o.o.
rok: 2017
zakres prac:

 • Wykonanie robót palowych – pali CFA o średnicy 500 m i łącznej długości 222 mb.
 • Wykonanie wykopów i rozkucie głowic pali.
 • Wykonanie robót żelbetowych budynku socjalno - administracyjnego (oczepy fundamentowe, płyta fundamentowa, schody monolityczne, wieńce).
 • Wykonanie robót żelbetowych przebudowy budynku warsztatowego (płyta posadzki z przygotowaniem podłoża, ściana ogniowa).

 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GOLENIOWIE

zamawiający: Edukacja Artystyczna Katarzyna Sypień
rok: 2017
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Palowania.
 • Wykonanie kolumn typu CFA o średnicy 400 mm i łącznej długości 422 mb.

 

BUDOWA BUDYNKU ODWADNIANIA I ZAŁADUNKU SIARCZANU AMONU DLA GRUPY AZOTY ZCH POLICE S.A.

zamawiający: SAVEX S.A.
rok: 2016/2017
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Palowania.
 • Wykonanie kolumn typu CFA o średnicy 600 mm oraz łącznej długości 1975 mb.
 • Wykonanie obciążeń próbnych metodą belki odwróconej.
 • Rozkucie głowic pali.
 • Wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej dla długości 8 mb i głębokości 6 m.

 

ROZBUDOWA STACJI GPZ 110/15KV NIEMIERZYN W SZCZECINIE

zamawiający: ELTEL Networks Energetyka S.A.
rok: 2016
zakres prac:

 • Wykonanie pali CFA o średnicy 400 mm i łącznej długości ok. 1100 mb.
 • Wywóz urobku z robót palowych poza plac budowy.
 • Wykonanie 4 próbnych obciążeń metodą belki odwróconej.

 

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – EKOPORTU PRZY UL. ARKOŃSKIEJ W SZCZECINIE

zamawiający: P.W. LIK-BUD Kazimierz Palacz S.J.
rok: 2016
zakres prac:

 • Wykonanie pali żelbetowych CFA o średnicy 500 mm i łącznej długości 126 mb.

 

PRZEBUDOWA BAZY MPS ŚWINOUJŚCIE – KARSIBÓR

zamawiający: PB Complexbud Sp. z o.o.
rok: 2016
zakres prac:

 • Wykonanie pali żelbetowych CFA o średnicy 600mm i łącznej długości 143mb
 • Wykonanie próbnych obciążeń metodą belki odwróconej.
 • Wykonanie badania ciągłości pala.

 

BUDOWA MASZTU OŚWIETLENIOWEGO NA NABRZEŻU GRECKIM W PORCIE W SZCZECINIE

zamawiający: INFRA-PORT Sp. z o.o.
rok: 2016
zakres prac:

 • Wykonanie pali żelbetowych CFA o średnicy 600 mm i łącznej długości 48 mb.
 • Rozkucie głowic pali.
 • Towarzyszące roboty ziemne.
 • Wykonanie monolitycznego fundamentu masztu z osadzeniem kotew.

 

BUDOWA PAWILONU HANDLOWEGO LIDL PRZY UL. KOMUNALNEJ W MIĘDZYZDROJACH

zamawiający: JMS Sp. z o.o.
rok: 2016
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Palowania.
 • Wykonanie betonowych kolumn przemieszczeniowych o średnicy 400mm i łącznej długości 674 mb.
 • Wykonanie próbnego obciążenia metodą belki odwróconej.

 

ZESPÓŁ BUDYNKÓW LETNISKOWYCH WRAZ Z BASENEM W M. ROGOWO GM. TRZEBIATÓW

zamawiający: PALM Sp. z o.o.-Sp. k.
rok: 2016
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Palowania i Płyt Fundamentowych.
 • Wykonanie posadowienia 29 budynków letniskowych na betonowych kolumnach przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i łącznej długości ok. 1966 mb.
 • Wykonanie robót żelbetowych dla 15 budynków letniskowych w zakresie stanu „0”.
 • Wykonanie posadowienia basenu na betonowych kolumnach przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i łącznej długości ok. 211 mb.
 • Wykonanie robót żelbetowych basenu o powierzchni ok. 142 m2.
 • Towarzyszące roboty ziemne, rozkucie głowic pali, wykonanie izolacji i pielęgnacji betonu.

 

POSADOWIENIE I MONTAŻ ZBIORNIKÓW BBT DLA BROWARU BOSMAN CARLSBERG S.C. POLSKA S.A. PRZY UL. CHMIELEWSKIEGO W SZCZECINIE

zamawiający: CARLSBERG S.C. POLSKA S.A.
rok: 2016
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Palowania
 • Wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 600 mm i łącznej długości 100 mb.
 • Wykonanie robót ziemnych z rozkuciem głowic pali.
 • Wykonanie płyty żelbetowej o kubaturze 21,9m3 z osadzeniem zestawu kotew.
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej.
 • Wykonanie kanalizacji technologicznej.

 

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY UL. 1-MAJA W SZCZECINIE

zamawiający: NBQ Realizacje Sp. z o.o.
rok: 2016
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego
 • Przygotowanie platformy roboczej.
 • Wykonanie wzmocnienia podłoża kolumnami betonowymi CFA o średnicy 500 mm i łącznej długości 1087 mb.
 • Wykonanie próbnego obciążenia metodą belki odwróconej.
 • Wykonanie płyty żelbetowej monolitycznej 565 m2.
 • Wykonanie robót towarzyszących: ziemnych, drogowych, sanitarnych.

 

BUDOWA 4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ PRZY UL. WŁOSKIEJ W SZCZECINIE

zamawiający: SPEKTRUM DEWELOPER Adam Kowalczyk
rok: 2016
zakres prac:

 • Sporządzenie Projektów Wykonawczych Posadowienia
 • Przygotowanie platformy roboczej.
 • Wykonanie kolumn betonowych o średnicy 500 mm i łącznej długości ok. 500 mb.
 • Wykonanie robót budowlanych stanu „0” dla 4 budynków – oczepów i płyt żelbetowych monolitycznych, robót sanitarnych i towarzyszących robót ziemnych.

 

STORRADY OFFICE SZCZECIN PRZY UL. STORRADY 3

zamawiający: GRYF DEVELOPER SP. Z O.O.
zakres prac:

 • Wykonanie palisady na odcinku 35 m z pali wierconych CFA o średnicy 600 mm.
 • Wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 600 mm i łącznej długości 90,0 mb.
 • Wykonanie robót palowych ścianki berlińskiej.

 

CENTRUM WYTWARZANIA SYMULATORÓW EDUKACYJNYCH W SZCZECINIE PRZY UL. 1-GO MAJA 36

zamawiający: INDOMEX SP. Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SP. KOMANDYTOWA
zakres prac:

 • Wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 600 mm i łącznej długości 117,0 mb.
 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 600 mm i łącznej długości 1480,0 mb.
 • Wykonanie 2 szt. próbnych obciążeń kolumn przemieszczeniowych.
 • Wykonanie oczepów żelbetowych oraz fundamentów maszyn - 270,0 m3.
 • Wykonanie płyty posadzki gr. 20 cm - 65,0 m3.

 

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W SZCZECINIE PRZY UL. MILCZAŃSKIEJ

zamawiający: SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BEST S.A.
zakres prac:

 • Wykonanie palisady z pali wierconych CFA o średnicy 600 mm i łącznej długości 182,0 mb.
 • Wykonanie robót palowych ścianki berlińskiej.

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU PRZY UL. BOHATERÓW WARCZAWY 42

zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I USŁUG INWESTYCEYJNYCH PIOTR FLENS
zakres prac:

 • Wykonanie palisady na odcinku 20 m z pali wierconych CFA o średnicy 500 mm.
 • Wbicie i wyrwanie brusów stalowych VL 605A o długości 12,0 m i łącznej powierzchni 756 m2.

 

ELEWATOR 3000 m2 DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH NA NABRZEŻU REGALICA W SZCZECINIE

zamawiający: FHU MULTI PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
zakres prac:

 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 600 mm i łącznej długości 525,0 mb.
 • Wykonanie próbnego obciążenia wyciągania kolumny przemieszczeniowej.
 • Wykonanie oczepów żelbetowych oraz osadzenie kotew - 103,0 m3.

 

BUDOWA PAWILONU HANDLOWEGO LIDL W SZCZECINIE PRZY UL. KRASIŃSKIEGO

zamawiający: JMS SP. Z O.O.
zakres prac:

 • Wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 500 mm i długości łącznie 955,0 mb.
 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i długości łącznie 705,0 mb.
 • Wykonanie kolumn betonowych CFA o średnicy 400 mm i długości łącznie 1047,6 mb.
 • Wykonanie 2 szt. próbnych obciążeń pali CFA.

 

FUNDAMENT KOMINÓW KOTŁOWNI W SZCZECINIE PRZY UL. STOŁCZYŃSKIEJ 100

zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE APIS SP.J. HENRYK ANDRZEJ FIJAŁKOWSKI, PIOTR BLOCH
zakres prac:

 • Wykonanie 8 szt. pali stalowych o średnicy 406x8,8 mm i długości 20,0 m pogrążanych za pomocą wibrowania nierezonansowym wibromłotem o wysokiej częstotliwości ze zmiennym mimośrodem wirującej masy

 

BUDOWA PAWILONU HANDLOWEGO LIDL W ŁODZI PRZY UL. TYMIENIECKIEGO 16B

zamawiający: JMS SP. Z O.O.
zakres prac:

 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i długości łącznie 577,0 mb.
 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 600 mm i długości łącznie 137,0 mb.
 • Wykonanie 2 szt. próbnych obciążeń kolumn przemieszczeniowych.

 

PRZYWRÓCENIE POPRAWNEJ PIONOWOŚCI SŁUPA ENERGETYCZNEGO NR 47 LINII 220kV KRAJNIK - MORZYCZYN

zamawiający: SAG ELBUD GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
zakres prac:

 • Wykonanie 4 szt. pali stalowych o średnicy 508x11,0 mm i długości 19,0 m pogrążanych za pomocą wibrowania nierezonansowym wibromłotem o wysokiej częstotliwości ze zmiennym mimośrodem wirującej masy
 • Wykonanie oczepów żelbetowych.

 

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY W REJONIE NAB. SPÓŁDZIELCZEGO I PRZEJŚCIOWEGO W PORCIE W SZCZECINIE

zamawiający: INFRA - PORT SP. ZO.O.
zakres prac:

 • Wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 500 mm i długości łącznie 630,0 mb.
 • Wykonanie oczepów żelbetowych - 75,0 m3.

 

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH, Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI PRZY UL. X DUNIKOWSKIEGO 38 W SZCZECINIE

zamawiający: PPHU KONKRET - PIOTR PRZERADA
zakres prac:

 • Wbicie i wyrwanie brusów stalowych 12,0 m i łącznej powierzchni 156 m2.

 

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO. ETAP Ia - PRZEBUDOWA UL. HANGAROWEJ DLA POTRZEB BUDOWY SST WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEŁOŻENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO.

zamawiający: VIA POLONIA SP. Z O.O.
zakres prac:

 • Wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 500 mm i długości łącznie 305,0 mb na potrzeby budowy ekranu akustycznego.

 

ROZBUDOWA LINII TECHNOLOGICZNEJ DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH W SZCZECINIE PRZY UL. KOKSOWEJ 4

zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE I PREFABRYKACJI BETONÓW "KAMAL" SP. Z O.O.
zakres prac:

 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i długości łącznie 234,0 mb.
 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 600 mm i długości łącznie 675,0 mb.
 • Wykonanie fundamentów żelbetowych hali oraz fundamentów pod urządzenia - 171,0 m3.
 • Wykonanie zaplecza i obudowy wibroprasy.

 

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z PYLONEM REKLAMOWYM, PARKINGIEM, WJAZDEM PUBLICZNYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZCZECINIE PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 55

zamawiający: BUDMAX KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE LESZEK HEMMERLING
zakres prac:

 • Wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 500 mm i długości łącznie 1363,0 mb
 • Wykonanie 3 szt. próbnych obciążeń pali CFA.

 

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO PORTU JACHTOWEGO "TAWERNA" PRZY NABRZEŻU W GRYFINIE

zamawiający: SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BEST S.A.
zakres prac:

 • Wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 500 mm i długości łącznie 446,0 mb
 • Wykonanie 1szt. próbnego obciążenia pala CFA.

 

BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W GRYFICACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO

zamawiający: JACK-DREW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI DRZEWNEJ IMPORT EKSPORT
zakres prac:

 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i długości łącznie 640,0 mb.

 

DOSTOSOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZYNALEŻNEJ DO WYLOTU W-33 ZLOKALIZOWANEGO NA NAB. SOSNOWIECKIM DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMOGÓW PRAWNYCH

zamawiający: INFRA-PORT SP. Z O.O.
zakres prac:

 • Przebudowa umocnienia brzegowego
 • Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej dla urządzeń podczyszczających.
 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i długości łącznie 115,0 mb.
 • Posadowienie urządzeń podczyszczających.

 

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO W MIROSŁAWCU PRZY UL. WOLNOŚCI

zamawiający: BUDMAX KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE LESZEK HEMMERLING
zakres prac:

 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych o średnicy 400 mm i długości łącznie 277,0 mb.

 

Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja Dostępu Drogowego do Portu w Szczecinie"

zamawiający: "Polimex - Mostostal" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czeckiego 15/17
zakres prac:

 • Wykonanie posadowienia w technologii pali wierconych CFA ?500 w ilości sztuk 34 pod barierę betonową.
 • Przeprowadzenie próbnego obciążenia bocznego.

 

Przebudowa ulicy ks. Warcisława w Szczecinie, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej

zamawiający:"UROVIA POLSKA" S.A.
zakres prac:

 • Wykonanie palisady na odcinku 65m z pali wierconych o ? 600 mm i długości 12m.
 • Wykonanie żelbetowej belki oczepowej i konstrukcji odciążającej palisadę.
 • Wykonanie ściany żelbetowej o długości 65 m i wysokości 5 m osłaniającej palisadę.
 • Wykonanie schodów żelbetowych..
 • Wykonanie stalowych barier ochronnych..

 

Konsolidacja nasypów poprodukcyjnych dla Elektrowni "Turów" w Bogatyni na terenach zwałowych KWB "Turów" S.A.

zamawiający : KWB "Turów" S.A
zakres prac:

 • 7500 mb geodrenów pionowych płaskich do 14 m ;

 

Posadowienie pośrednie dla Zbiornika Węgla Surowego KWK BOGDANKA

zamawiający: DALBIS RADZIONKÓW
zakres prac:

 • pale Franki 508 mm, L = 12 m., 382 szt.
 • kolumny żwirowe 508 mn, dł. łšczna 7 850 m

 

Posadowienie pośrednie dla budynku pompowni wody powrotnej i zamknięcia wody

zamawiający: EC Pomorzany Szczecin
zakres prac:

 • pale wiercone typu Wolfsholtza 500 mm 96 szt .
 • konstrukcja żelbetowa

 

Posadowienie pośrednie dla wiaduktu drogowego trójprzęsłowego nad torami Stacji PKP Ustka.

zamawiający: Mostar w Stargardzie Szczeciński
zakres prac:

 • pale wiercone typu Wolfsholza A 500 mm ; 62szt.

 

Fundament wagi samochodowej

zamawiający: Z.CH.BALTCOLOR Szczecin
zakres prac:

 • pale wiercone typu Wolfsholzta A 450 mm ; 28szt.
 • konstrukcja żelbetowa

 

Zabezpieczenie głębokich wykopów w ciągu ul. Stołczyńskiej

zamawiający: Urząd Miejski w Szczecinie
zakres prac:

 • zabicie ścianki szczelnej stalowej typu G-62 dl.8m na odcinku 220m

 

Posadowienie pośrednie dla obiektu handlowego "Netto" w Gryficach

zamawiający: "EURO-BUD" Szczecin
zakres prac:

 • pale wiercone typu Wolfsholtza A 500 mm 52 szt.

 

Posadowienie pośrednie dla obiektu rekreacyjnego w Międzyzdrojach

zamawiający: "Keller" w Warszawie
zakres prac:

 • pale wiercone typu Wolfsholtza A 500 mm 30 szt .

 

Zabezpieczenie istniejących fundamentów przy budowie szpitala w Stargardzie Szczecińskim

zamawiający: "NPBO" w Szczecinie
zakres prac:

 • ścianka szczelna stalowa typu G-62d l.6m na odcinku 162m

 

Posadowienie pośrednie dla obiektów Z.CH. "Police" w Policach oczyszczalni ścieków

zamawiający: "NPBO" w Szczecinie
zakres prac:

 • pale wiercone typu Wolfsholtza A 500 mm 32 szt.

Posadowienie pośrednie dla przyczółków modernizowanego mostu w m. Gąsierzyno

zamawiający: "Mostar " w Stargardzie Szczeciński
zakres prac:

 • pale wiercone w osłonie z geotkaniny typu Wolfsholtza A 500 mm 36 szt.

 

Kompleksowy remont konstrukcji żelbetowej fundamentu pod wymienianą suszarnie Y 311 NPK w Z.CH. POLICE

zamawiający: Mostostal Gdańsk
zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe ,odtworzenie zbrojenia ,dostawa i osadzenie śrub kotwiących, uzupełnienie
 • betonu, naprawa płaszczyzn bocznych z zastosowaniem torkretu

Posadowienie pośrednie dla zbiornika Terminalu ciekłych produktów chemicznych Huta Szczecin

zamawiający: Kronospan Szczecinek; ODRABUD Szczecin
zakres prac:

 • pale Franki A 508 mm 110szt

 

Zabezpieczenie wykopu pod budynek "Pentagon" Centrum Szczecina

zamawiający: "NPBO" Szczecin
zakres prac:

 • "ścianka berlińska" 185 mb

 

Zabezpieczenie wykopu pod budynek w centrum Szczecina przy ul. Tkackiej

zamawiający: F & J Szczecin
zakres prac:

 •  "ścianka berlińska" 128 mb z wykorzystaniem obudowy żelbetowej jako fundament

Kompleksowe wykonanie zjazdu na plaże m. Pustkowo

zamawiający: Urząd Morski Szczecin
zakres prac:

 • płyta żelbetowa posadowiona na palach od strony morza dł. 33,6 m
 • ścianka szczelna G62, żelbetowe ścianki oporowe , roboty ziemne ,zagospodarowanie

 

Fundamenty dla 45 domków wypoczynkowych w Łukęcinie

zamawiający: DOMY NAD MORZEM Stargard Szczeciński
zakres prac:

 • pale Franki A 508 mm 458 szt.

 

Stan surowy Hotelu " Sporting" w Szczecinie przy ul. Małopolskiej

zamawiający: Immobile sp. z o.o. Bydgoszcz
zakres prac:

 • monolityczna dwukomorowa konstrukcja żelbetowa szybu windowego H=32m
 • gruntowy wymiennika ciepła
 • monolityczna ściana oporowa

 

Posadowienie pośrednie dla budynków jednorodzinnych w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej

zamawiający: prywatne osoby
zakres prac:

 • pale wiercone typu CFA 500 mm 95szt.

Posadowienie suszarni rzepaku i zboża w miejscowości Dębina

zamawiający: Z. D. Instytutu Zootechniki "Kołbacz" sp. z o.o.
zakres prac:

 • konstrukcje żelbetowa komór , kanałów , zbiorników z rob. towarzyszącymi

 

Posadowienie pośrednie dla wytwórni mas bitumicznych w Szczecinie ul. Piesza

zamawiający: EUROVIA POLSKA S.A.
zakres prac:

 • pale Franki A 508 mm 51 szt. wraz z projektem zamiennym
 • konstrukcje żelbetowe żebra , stopy , płyty wraz z zatarciem razem ok. 198 m3

 

Roboty fundamentowe i wzmacniające podłoże dla Stacji Serwisowo - Handlowej Samochodów Ciężarowych DAF oraz samochodów używanych VW" w Radziszewie k. Szczecina.

zamawiający: FHU MULTI - PROJEKT sp. z o.o
zakres prac:

 • pale Franki A 508 mm 134 szt. wraz z projektem
 • pale CFA A 508 mm 190 szt. wraz z projektem
 • konstrukcje żelbetowe podwaliny, zebra, stopy wraz z rob. towarzyszącymi 449 m3
 • konstrukcje żelbetowych kanałów stanowisk obsługowo - naprawczych, myjni, stacji kontroli pojazdów - 6 szt.
 • konstrukcja żelbetowego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 250
 • wykonanie kolumn betonowych w technologii Franki 663 szt. o średniej długości 3.80 m wraz z konstrukcja żelbetową muru oporowego

 

Posadowienie pośrednie hali magazynowej dla drobnicy ciężkiej na Nabrzeżu Słowackim w Porcie w Szczecinie .

zamawiający: FHU MULTI - PROJEKT sp. z o.o
zakres prac:

 • rozbiórka budynku - hali magazynowej o konstrukcji ciężkiej - o kubaturze 17 475 m3 wraz z przemiałem elem. żelbetowych
 • pale Franki A 508 mm 232 szt. wraz z projektem
 • płyta żelbetowa, wzmocnienia i żebra 1478 m3
 • mechaniczne zatarcie płyty żelbetowej-2857 m2- wraz z impregnacja powierzchni spełniająca standardy dla posadzki magazynowej obciążonej ciężkim ruchem
Copyright©Dorbud 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie MDesign