usemap O firmie Oferta Certyfikaty Realizacje Referencje Kontakt O firmie Napisz do nas

REMONT NABRZEŻA RUMUŃSKIEGO NA TERENIE PORTU W SZCZECINIE

zamiawiający:INFRA-PORT Sp. z o.o.

rok: 2017

zakres prac:

 • Wykonanie renowacji powierzchni ceglanej ściany nabrzeża o łącznej powierzchni 1583 m2.

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWO-MIESZKALNEGO PRZY UL. KOTWICZNEJ W SZCZECINIE

zamiawiający:ERCARS Rafał Cackowski

rok: 2017

zakres prac:

 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych FDP o średnicy 600 mm i łącznej długości 982 mb.
 • Wykonanie wykopów wraz wywozem urobku.
 • Rozkucie głowic pali.
 • Wykonanie monolitycznych żelbetowych żeber i oczepów o kubaturze 138 m3.
 • Wykonanie konstrukcji monolitycznego kanału przeglądowego.
 • Wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty posadzkowej wraz z zatarciem, utwardzeniem i izolacją powierzchni.
 • Wykonanie ścian i wypełnień z betonu komórkowego.
 • Wykonanie monolitycznych słupów żelbetowych i trzpieni.

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W KUROWIE GM. KOŁBASKOWO - STAN "0"

zamiawiający:osoba prywatna

rok: 2017

zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Posadowienia.
 • Wykonanie 2 platform roboczych i dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu.
 • Wykonanie pali żelbetowych CFA o średnicy 500mm i łącznej długości 315,7mb
 • Roboty ziemne wraz z rozkuciem głowic pali.
 • Roboty żelbetowe fundamentowe wraz z izolacjami (płyty, ściany i schody wewnętrzne)
 • Roboty murowe części "-1"
 • Roboty sanitarne – instalacje podposadzkowe, drenaż zewnętrzny

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO PRZY UL. GRUDZIŃSKIEGO W SZCZECINIE – STAN SUROWY OTWARTY BEZ DACHU

zamiawiający:POLTECH Sławomir Adamski

rok: 2016/2017

zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Palowania.
 • Wykonanie kolumn betonowych o średnicach 400 mm i 600 mm oraz łącznej długości 260 mb.
 • Towarzyszące roboty ziemne zraz z wymianą gruntu pod posadzką.
 • Roboty żelbetowe: oczepy, płyta posadzki, trzpienie, wylewki, wieńce, podciągi.
 • Roboty montażowe: prefabrykowane płyty stropowe, schody i spoczniki.
 • Roboty murowe: ściany 3 kondygnacji wraz z szybem windowym – łączna powierzchnia 752m2.

BUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ŁOPAT TURBIN WIATROWYCH LM WIND POWER BLADES W M. ŁOZIENICA

zamiawiający:FHU MULTI PROJEKT Sp. z o.o. – Sp. komandytowa

rok: 2016/2017

zakres prac:

 • Wykonanie robót murowych ścian wewnętrznych, zewnętrznych i attyk - łączna powierzchnia 905 m2.
 • Wykonanie żelbetowych wieńców - łączna kubatura 53,8 m3.
 • Wykonanie spoinowania stropów - łączna powierzchnia 3063 m2.
 • Wykonanie żelbetowych biegów i podestów 3 klatek schodowych.

BUDOWA POMPOWNI WODY CIEPŁOWNICZEJ I SUW NA TERENIE ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SP. Z O.O. PRZY UL. PRZEJAZD W SZCZECINIE

zamiawiający:ENVIROTECH Sp. z o.o.

rok: 2016/2017

zakres prac:

 • Sporządzenie Projektu Wykonawczego Posadowienia
 • Prace przygotowawcze placu budowy,
 • Posadowienie – betonowe kolumny przemieszczeniowe 400 mm, pale wiercone CFA 600 mm – łącznie 1561 mb
 • Stan „0” – roboty ziemne, rozkucie głowic pali, żelbetowe monolityczne komory przyłączeniowe, ściany i płyty fundamentowe, izolacje przeciwwodne
 • Stan surowy otwarty – ściany zewnętrzne i wewnętrzne, żelbetowe trzpienie, wieńce, podciągi i wsporniki podsuwnicowe

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO O PRZEZNACZENIU HANDLOWYM W M. WARZYMICE GM. KOŁBASKOWO

zamiawiający:JMS Sp. z o.o.

rok: 2016

zakres prac:

 • Wykonanie betonu podkładowego – łącznie 40,9 m3.
 • Wykonanie żelbetowych stóp i ław fundamentowych z izolacją – łącznie 109,8 m3.
 • Wykonanie żelbetowych ścian fundamentowych z izolacją – łącznie 19,3 m3.
 • Wykonanie żelbetowych nadproży, wieńców, rdzeni i słupów – łącznie 78,4 m3.
 • Wykonanie żelbetowej tarczy i ściany – łącznie 20,8 m3
 • Wykonanie stropów i schodów – łącznie 81,7 m3.

PILOTAŻOWY, ZINTEGROWANY, APARATUROWO-TECHNOLOGICZNY SYSTEM DO PRODUKCJI METODĄ CIĄGŁEJ PIROLIZY SADZY TECHNICZNEJ I OLEJU POPIROLITYCZNEGO Z ODPADÓW GUMOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH PRZY UL. KUJOTA W SZCZECINIE

zamiawiający:CONTEC Sp. z o.o.

rok: 2015/2016

zakres prac:

  Adaptacja budynku „WLAS” na cele administracyjno-socjalne

 • Rozbiórka istniejącej posadzki wraz z usunięciem gruzu.
 • Przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej projektowanej posadzki.
 • Wykonanie płyty żelbetowej.
 • Wykonanie warstw posadzkowych.
 • Wykonanie nowej instalacji sanitarnej i elektrycznej
 • Wykonanie instalacji cieplno-wentylacyjnej
 • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz podkonstrukcją stalową.
 • Uzupełnienie brakującej konstrukcji stalowej.
 • Montaż płyt warstwowych ściennych i dachowych
 • Wykonanie odwodnień dachu
 • Wykonanie wentylacji w budynku
 • Roboty wykończeniowe

BUDOWA ZAKŁADU KONFEKCJONOWANIA STALI VAN HEYGHEN STAL W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

zamiawiający:FHU MULTI PROJEKT PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

zakres prac:

 • Kompleksowe wykonanie fundamentu żelbetowego pod technologiczną linię produkcyjną (m. in. Konstrukcje żelbetowe, przepusty, okucia i elementy stalowe, dylatacje konstrukcyjne i robocze wraz z uszczelnieniami).

BUDOWA ELEWATORA PŁASKIEGO NA ZBOŻE ZLOKALIZOWANEGO W STAPNICY PRZY UL. PORTOWEJ 9

zamiawiający:FHU MULTI PROJEKT PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

zakres prac:

 • Wykonanie robót żelbetowych elewatora w Stepnicy (m. in. Konstrukcje żelbetowe kanału, płyt i ścian żelbetowych z wieńcem).

Budowa chłodni składowej 10 000 ton wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby przechowywania ryby mrożonej na terenie portu rybackiego GRYF w Szczecinie.

zamiawiający: FHU MULTIPROJEKT Sp. z o.o. - Sp. k. z siedzibą w Szczecnie, ul. Zabużańska 38

zakres usług:

 • Wykonanie płyty żelbetowej fundamentowej o powierzchni 7 200 m2 i betonowanie wielkości ca 2 500 m3 wraz ze ścianami fundamentowymi i rampami dostawczymi.
 • Wykonanie konstrukcji żelbetowej o wysokości 8,35 m i rzucie 52 m2 pod pomosty.

Budowa Kompostowni Osadu Nadmiernego w Trzebiatowie.

zamiawiający: Gmina Trzebiatów. Kontrakt na wykonanie robót inżynieryjno - budowlanych zgodnie z procedurami FIDIC.

zakres usług:

 • Wykonanie wzmocnienia słabonośnego podłoża kolumnami wykonanymi metodą Controlled Modulus Columns oraz geosiatkami.
 • Wykonanie materacy z geosiatki i geowłókniny pod drogi dojazdowe wraz z ułożeniem nawierzchni.
 • Wykonanie dróg dojazdowych i parkingów o powierzchni 3 400 m2.
 • Wykonanie płyty żelbetowej na powierzchni 3 000 m2 opartej na kolumnach wykonanych metodą Controlled Modulus Columns wraz z robotami izolacyjnymi
 • Wykonanie pali wierconych typu CFA w ilości sztuk 98 wraz ze stopami żelbetowymi pod konstrukcję stalową hali kompostowni.
 • Wykonanie kolumn przemieszczeniowych w ilości 540 sztuk i długości 12m

Hala handlowo-magazynowa w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 13A

zamiawiający: APA -STRIP sp. jawna

zakres usług:

 • kubatura budynku : 25 820 m3
 • pale wbijane typu Franki A 508 mm 198 szt. wraz z projektem zamiennym
 • ruszt żelbetowy ,
 • płyta żelbetowa z zatarciem na gładko oraz impregnacja -gotowa do użytkowania posadzkę 2400 m2,
 • stropy monolityczne żelbetowe , klatka schodowa , ściany p. ogniowa
 • place postojowe i składowe z kostki betonowej na słabonośnym podłożu
 • z zastosowaniem recyklingu - 6500 m2

Hala handlowo-magazynowa w Szczecinie przy ul. 1-go Maja

zamiawiający: TIMBEX" sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

zakres usług:

 • kubatura budynku : 4821,35 m3
 • pale wiercone typy CFA A 500 mm 190 szt.
 • ruszt żelbetowy , stan surowy murowany, stropy monolityczne żelbetowe
 • przyłącza elektroenergetyczne , oświetlenia , instalacji dozorowej
 • przyłącze gazowe , wodno- kanalizacyjne , instalacji sanitarne
 • place postojowe i składowe z kostki betonowej
 • ogrodzenie typu panelowego

Budynek mieszkalno usługowy w Szczecinie przy ul. Celnej

zamiawiający: STEM Mirosław Stefański Barlinek

zakres usług:

 • kubatura budynku: 4821,35 m3
 • projekt zamienny posadowienia pośredniego
 • pale Franki A 508 mm 85szt
 • ruszt żelbetowy , stan surowy murowany, stropy prefabrykowane
 • konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z dachówki ceramicznej

Kompleksowy remont basenu p.poż. przy pl. Norwida , przy ul. Krzemiennej , przy ul Kołłątaja w Szczecinie

zamiawiający: Zakład Usług Komunalnych Szczecin

zakres usług:

 • wymiana konstrukcji wewnętrznej niecki na monolityczna betonowa ,
 • remont ogrodzenia , zagospodarowanie oraz basenu podziemnego przy ul. Swarożyca w Szczecinie ,
 • wymiana skorodowanego betonu z zastosowaniem torkretu , zapraw PCC.

 

Kompleksowe wykonanie fontanny przy Jasnych Błoniach w Szczecinie

zamiawiający: Zakład Usług Komunalnych Szczecin

zakres usług:

 • rozbiórki i wyburzenia elementów żelbetowych basenu p.poż
 • konstrukcja żelbetowa niecek basenu oraz podziemnych komór technologicznych
 • okładziny ceramiczne i granitowe wnęk niecek , dylatacje epoksydowe
 • dostawa i montaż kompletu instalacji technologicznych fontanny
 • sieci wodno-kanalizacyjne , instalacje sanitarne
 • oświetlenie podwodne , sterowanie , zasilanie elektroenergetyczne
 • zagospodarowanie terenu
Copyright©Dorbud 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie MDesign